Kolozsvár, március 15. Nemzeti Ünnep

Kolozsváron, március 15-én a Nemzeti Ünnepünk alkalmából sor került egy igen felemelő és meghitt igeliturgiára, a magyar történelmi egyházak összfelekezeti ünneplése keretén belül. A katolikus Szent Mihály plébánia-templom az alkalomhoz méltóan, színültig megtelt a nemzeti ünnepen résztvevő protestáns és katolikus hívőkkel. A Szent István Lovagrend erdélyi tagjai is részt vettek az ünnepélyen.

A Szentszék útmutatása alapján, miszerint az ökumenikus igeliturgiák lehetőleg minden közösség liturgikus életének szerves részét hivatottak képezni, március 15-én Nemzeti Ünnepünk alkalmából, Kolozsvárott sor került egy igen felemelő és meghitt igeliturgiára, a magyar történelmi egyházak összfelekezeti ünneplése keretén belül. A katolikus Szent Mihály plébánia-templom az alkalomhoz méltóan, színültig megtelt a nemzeti ünnepen résztvevő protestáns és katolikus hívőkkel. A SZENT ISTVÁN LOVAGREND-CRUCIFERI SANCTI STEPHANI REGIS erdélyi tagjai is részt vettek az ünnepélyes istentiszteleten, kifejezve ez által is tiszteletüket és elkötelezettségüket a Magyar Nemzet iránt. Ez az ünnepélyes istentisztelet hűen tükrözte, hogy 175 éve, minden magyar bárhól is lenne, bármilyen felekezet tagja is lenne, a szabadság eszményére egy szívvé, egy léleké válik. Maga Kossuth Lajos a következőket mondta március 15 -ről: „…Letétetett a szabadság talpköve, a felelős független magyar minisztérium alakítása által feltétetett az alkotmány boltozatának záróköve.” Az együvé tartozás felemelő hangulatában, de azon túl is, mindig és minden körülmény közepette, köteleségünk a “szabadság talpkövét” megőrizni, védelmezni, és továbbadni a minket követő
nemzedékeknek.
Vákár István CSR
Comments are closed.