A Szent István Lovagrend újraindulásának 30. évfordulója.

A Szent István Lovagrend 2023. szeptember 16-án ünnepelte újraindulásának 30. évfordulóját a budapesti Szent István-bazilikában. A hálaadó szentmisét Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke mutatta be. Banga Viktória CSR személyes hangvételű beszámolóját olvashatják. Az eseményen jelen voltak a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóságának, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének és a Johannita Rend Magyar Tagozatának képviselői is. A rend gyökerei 1017-ig nyúlnak vissza, mikor Szent István király a Szentföldre igyekvő zarándokok megsegítése, szolgálata céljából zarándokházakat és ispotályokat létesített. Az általa elindított közösségek II. Géza király alatt szerveződtek lovagrenddé Cruciferi Sancti Stephani Regis, illetve Szent István Király Keresztesei név alatt, működése a török hódoltság idején szakadt meg. A közösség megközelítőleg 400 éves szünet után Paskai László bíboros támogatásával és Ferencz Csaba emeritus nagymester vezetésével 1993. augusztus 20-án alakult újjá a Magyar Katolikus Egyház jogi személyeként, egyházi magántársulásként.
Ezt a kettős kezdetet Martos Levente Balázs püspök is kiemelte prédikációjában, felidézve a 11. századi eredetet és a 90-es évekbeli reményteli várakozással telt időszakot. Az első alapító szándékai közül a zarándokok támogatásának fontosságát hangsúlyozta, hiszen a zarándoklat a mai ember spiritualitásának is meghatározó része, sokan vannak úton, sokan keresik a helyüket fizikai és lelki síkon a változó világban és a zarándokok segítése arra is emlékeztet, hogy egy másik haza után vágyódunk. Hálával visszatekintve az elmúlt 30 év történéseire bízhatunk abban, hogy aki eddig kísért minket az úton, megadja a folytatást is. A szentbeszéd zárógondolatának megfelelően köszönjük meg Istennek az időt, és ahogy ő ajándékba adta, cselekedjünk is benne. És köszönjük meg Szent István királynak, hogy a magyarságot odavitte az európai keresztény közösséghez.
Banga Viktória CSR

Magyar Kurír cikke: https://www.magyarkurir.hu/hazai/ujraindulasanak-30-evfordulojat-unnepelte-szent-istvan-lovagrend

Fotógaléria:  https://photos.app.goo.gl/oA776T5rXMDLin7Q9

Novák Györgyinek köszönjük a sok szép fotót és a szolgálatát!Comments are closed.