Felolvasóest – Meghívó

Sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt november 24-én, Krisztus király vasárnapján 16.00 órától Varga Balázs Imre és Winkler Márton György, – a Szent István Lovagrend tagjai – saját verseikből tartandó felolvasóestjükre, melynek címe: „A király nevében.”
Krisztus király vasárnapja egyben az egyházi év utolsó vasárnapja, amit 1925-ben XI. Pius pápa rendelt el; és Krisztus királyi méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította a hívek közé, hangsúlyozva: Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére.Mivel Varga Balázs Imre és Winkler Márton György a Szent István Lovagrend tagjai, amelynek legfőbb feladatai közé tartozik többek között a Hit és az Egyház valamint a Haza védelme, így számukra ez az ünnep kiemelkedő fontossággal bír. Ahogy az egyház életében a család egy mini eklézsia, úgy a Hazának is a legkisebb és egyben legfontosabb része, alkotóeleme. Ezért fontos, hogy a gyermekek már a családban találkozzanak és megismerkedjenek Krisztussal és Őt válasszák, helyezzék életük középpontjába. Ezeket a gondolatokat kívánják alátámasztani; illetve bemutatni verseik által a Krisztus nélküli világ jobbá tételére, annak az életformának a népszerűsítésével, aminek középpontjába mi, katolikus hívők Krisztust állítjuk, illetve Őt ültetjük szívünk – lelkünk trónjára.
Reményeik szerint verseik által azok – a nem hívő, vallásos – emberek is választ kaphatnak majd kérdéseikre és megnyugvást találhatnak, akiket zavar a körülöttük lévő Krisztus nélküli világ, illetve annak ellentmondásai.

Felolvasóestükön közreműködik az Ecseri Katolikus Gitáros Énekkar.

 Comments are closed.