VARADINUM -Szent László év

A Szent Király hazatért!
Szent László király Győrben őrzött ereklyéje hazatért Nagyváradra, a szent végső nyughelyére, a középkori várba.
925 évvel ezelőtt alapította Szent László király a nagyváradi püspökséget és emelt itt székesegyházat, melybe később temetkezett. Sírja kegyhellyé vált, Őt magát, 1192-ben avatták szentté.
A Szent László-hermát 1619 óta a győri székesegyház őrzi. A Szent László ereklye most díszes ereklyetartóban érkezett Nagyváradra néhány órára.
A hálaadó szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érseke mutatta be.

A Szent Jobb és Szent Korona után a magyarság harmadik legfontosabbnak számító nemzeti ereklyéjét a nagyváradi székesegyház kapujában fogadták, majd a főoltár elé vitték, ahol Erdő Péter bíboros, Esztergomi-budapesti érsek mutatott be szentmisét. Erdő Péter bíboros a szent istváni mű kiteljesítőjének nevezte Szent Lászlót. Megemlítette: a Nagyváradon eltemetett király sírkövét olyan próbakőnek tekintették, amely mellett kiderül az igazság. “Mátyás királyról azt őrzi az emlékezet, hogy igazságos király volt, de amikor meghalt, odalett az igazság. Szent László halála után is igazságot tett” – jelentette ki a bíboros. A bíboros felidézte: László király egy villongásokkal teli korban kezdte el uralkodását, de stabilitást teremtett Magyarországon. Királyként a lovagiasság megtestesítője volt, de példás keresztény életet élt. Ő eszközölte ki Rómában, István király, Imre herceg és Gellért püspök szentté avatását.

A mise után mondott ünnepi beszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kereszténység a magyarság és az európaiság egységének a szimbólumaként jellemezte Szent Lászlót. Szerinte a szent király alakja azt példázza, hogy “a nemzeti elkötelezettség és a kereszténység nemhogy nem áll szemben egymással, de egymásra utalt”.

Semjén Zsolt Prohászka Ottokár püspököt idézve jelentette ki, hogy tulajdonképpen Szent Lászlóval valósult meg a magyar kereszténység, mert a nép, általa érezhette meg a kereszténység és a magyarság egységét. A politikus különösen aktuálisnak tartotta a keresztény evangelizáció és a nemzeti szuverenitás gondolatát ma, amikor “Európa nyugati fele megtagadja keresztény gyökereit”.

A miniszterelnök-helyettes szerint nemzeti büszkeségre ad okot, hogy nincs más család, amelyik annyi szentet adott volna a katolikus egyháznak, mint a magyar Árpád-ház, és az is, hogy Magyarország első királyát, Istvánt szentté, utolsó királyát, IV. Károlyt pedig boldoggá avatta a katolikus egyház. “Szent László példája erősítsen bennünket keresztény hitünkben, nemzeti elkötelezettségünkben” – zárta beszédét Semjén Zsolt.

Az ünnepi beszédeket követően a többezres tömeg Szent László nagyváradi hermájával, és győri ereklyéjével indult körmenetre, mely a hagyományoktól eltérően idén nem a székesegyház körül zajlott, hanem a felújított nagyváradi várba vezetett.
Az eseményen Rendünk 13 fővel képviselte magát!
unnamed

unnamedComments are closed.