„Törékeny cserépedényben kincset hordoz” Kozma Imre atya 75. éves

 

2015.június 4.-én déli 12 órakor szentmise keretében ünnepelték Kozma Imre 75. születésnapját a Zugligeti Szent IMG_20150604_120832Család Plébániatemplomban.

Az ünnepi szentmisén több százan vettek részt. Ünnepelték a plébániai közösség tagjai, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezetének delegáltjai, a Német Máltai Szeretetszolgálat Elnöke, a Szuverén Magyar Máltai Lovagrend vezetősége és számos tagja, és a Szent István Lovagrend képviselői.  Az ünnepi szentmisét számos paptestvérével, a szülőföldjének szülöttével Ladocsi Gáspár püspök úrral, és Beer Miklós püspök úrral közösen mutatták be.
Az „Isten rabszolgája” a 75 éves Kozma Imrét a szentmisén a szentbeszéd keretében Beer Miklós püspök úr méltatta. Felhívta az ünneplők figyelmét arra, hogy Kozma Imre az embertársai szeretete mellett kitűnt a bátorságával is.

Abban az időben mikor az isten szolgálatát megkezdte erre a kettőre nagy szüksége volt. Ezek a tulajdonságok nem csökkentek, és ezek végig kísérték az eddigi cselekedeteit. Kozma Imre mivel édesapját korán elvesztette, sőt mondhatjuk, hogy korai halála miatt nem is ismerte, ezért nyolcéves volt, amikor megkapta a „tökéletes életprogramot” nagyapjától: „az élet arra való, hogy elajándékozzuk”. Nagyapja életpéldája tanította arra is, hogy az emberi életút nem a magányos vándor útja, hanem közös út, amelyen járva „minden azon dől el, hogy milyen társai vagyunk egymásnak”.Ilyen indíttatás eredményeképp plébánosi munkája mellett, ellátta és ellátja a 1989 elején alakult Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetését, a rászorultak gyámolítását például mikor a zugligeti plébánia kertjében hónapokon át mintegy ötvenezer keletnémet menekülteknek adott szállást, és jutott, és jut ideje arra, hogy a világ más elesettjeit is felkeresse hazájukban, segélyeket jutasson el nekik, és vigasztaló szót váltson velük. 1997-ben belépett a Betegápoló Irgalmas Rendbe. Ma a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöki tiszte mellett a három rendi kórházat működtető szervezet vezetői teendőit is ellátja. Vecsei Miklós, aki Kozma Imre tanítványa volt és a kezdetektől vele dolgozott a szeretetszolgálatnál, lapunk kérdésére így méltatta az ünnepeltet: „Imre atya három alapvető dolgot tanított meg.

  • Az egyik az, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat.
  • A másik mondata az volt, hogy a szeretet sok bűnt eltakar.
  • A harmadik pedig úgy szólt, hogy kockázat nélkül nem születik élet.

Kérjük hogy legyen még ereje éveken keresztül a megkezdett munkájának beteljesülését megérni!

 

 Comments are closed.