Széthúzás helyett imádság…

400 éve haltak mártírhalált a Szent Kassai Vértanúk: Szent Pongrácz István, Szent Körösi Márk, Szent Grodziecki Melichar. A három vértanú képen már összetalálkozott, most pedig első ízben fizikai valójukban is együtt voltak, Magyar Kurir

Három kaszinó mártír – Szent István Pongracz (balra), Szent Márk Krizin (közepén) és Szent Melchior Grodziecki (jobbra).

Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása elhozta Nagyszombatba Kőrösi Márk – amikor az esztergomi kanonoki címet viselte Esztergom városában a török volt az úr, az egyházmegye központja, Nagyszombatban működött – koponya ereklyéjét, hogy a másik két vértanú koponyaereklyéjével – melyek a nagyszombati jezsuita templomban vannak elhelyezve – együtt azt egy körmenetben vihessék “kis Róma” utcáin. Az előbbiekre utalva jegyezte meg a bíboros Úr, hogy “…A múlt tehát olyan szoros köteléket teremt közöttünk, hogy önmagunkat sem tudjuk megérteni igazán, ha egymást nem ismerjük és szeretjük.”

A szertartáson és a körmeneten Rendi delegáció vett részt.

Magyar Kurir

(benne Erdő Péter szentbeszéde teljes terjedelmében)

Magyar Kurir

unnamedComments are closed.