Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, Budavári Nagyboldogasszony templom

“A Budavári Nagyboldogasszony templom kezdettől fogva kiemelkedő helye a magyar Mária-tiszteletnek és történelmi nagyjaink hódolatának, de kegyhellyé csak az 1686-ban, Buda visszafoglalásakor történt csoda után vált. Ekkor Ulászló királynak a törökök által 145 évvel korábban elfalazott, és azóta elfelejtett fogadalmi Mária-szobra napvilágra került: az ostrom közepén ledőlt a szobrot takaró fal, és a főmecsetjükben imádkozó törökök legnagyobb rémületére megjelent a templomban a Magyarok Nagyasszonya. A vár még aznap a keresztény seregek kezére került: a kortársak e csodának tulajdonították az ostrom sikerét. A templomot maga a Boldogasszony szabadította föl, kardcsapás nélkül.

1695-ben XII. Ince pápa a szokott feltételekkel teljes búcsút engedélyezett az ide zarándoklóknak Szeplőtelen Fogantatás (Dec. 8.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (Márc. 25.), Nagyboldogasszony (Aug. 15.), Kisboldogasszony (Szept. 8.), valamint Szent István király mindkét ünnepén (Aug. 20., Máj. 30.) és Szent Imre herceg napján (Nov. 5.). Ekkor a templom főoltárát is örökre szóló kiváltságokkal látta el.”
A Szeplőtelen fogantatás ünnepén Rendünk hagyományosan képviseltette magát.
unnamed

 Comments are closed.