Szentelési ünnepség nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton

A Mátraverebély–Szentkúti Nemzeti Kegyhely felújított, külső, liturgikus terének és új létesítményeinek CAM03265_resizefelszentelésén és megáldásán, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az MKPK elnöke celebrált, több tagú rendi delegáció vett részt.

A vízszentelő imádság és a zarándokház megáldása után a szentmise keretében az oltárszentelés szertartását (krizmával történő megkenés, tömjénezés) is bemutatták. Az oltár ereklyetartó szekrényébe szentek ereklyéit helyezték el.itt olvasható
A kegyszobor előtt a bíboros úr nemzetünket a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlotta.

A felajánlási ima szövege:

„Mint oly sok zarándok évszázadokon át, / mi is leborulunk előtted, ó Anyánk, / és rád tekintünk Mária, / Magyarok Nagyasszonya, / aki egykor elfogadtad Szent István koronáját, / és aki néped körében / ma is a tiszta szeretet példája vagy! Hozzád könyörgünk Krisztusnak Szent Anyja! / Segítő jobboddal támogasd korunk emberét, / hogy képes legyen megtisztulni / a történelem útjának porától: / a gőgtől, / a kicsinyességtől / és a gyűlölettől, / amely minden szembenállás forrása. / Anyai figyelmességeddel kormányozd szívünket, / elménket és akaratunkat, / hogy őszintén belássuk, / mikor és hol vétettünk embertársunk ellen; / és bátoríts bennünket, / hogy kimondhassuk a bocsánatkérés / és a megbocsátás szavát! / Esd ki a Lélek megújító erejét nemzetünknek, / őrködj családjaink békéje, / ifjúságunk jövője, / papjaink, szerzeteseink hűsége felett!

Fájdalmas Anyánk! / Szerető gondoskodásoddal gyógyítsd be sebeinket! / Ölelj szívedre minden gyenge, / kisemmizett, / megalázott / és jogtalanságot szenvedő embert! / Az Egyház tagjaiban pedig / őrizd meg azt a nyitottságot, / amely képes megrendülni mások szenvedése láttán, / és tud úgy szeretni, / miként azt Fiad tette.

Mátraverebély–Szentkúti Szűzanya, / zarándok néped oltalmazója! / Fakassz életünkben ma is új forrást, / amelynek éltető kegyelme / enyhíti a szegények nyomorát (vö. Iz 55,1), / valamint új és megtisztult utakat nyit / a szomszédos népek / és az egymás iránti szolidaritásban./

Szűz Mária, / Magyarok Nagyasszonya / fogadd el imánkat, / felajánlásunkat, / és mutasd meg nekünk Krisztust, / reményünk egyetlen alapját / aki utunk / életünk/ és igazságunk./ Ámen.”

Magyar Kurír írása: – itt olvasható

 Comments are closed.