Rendi TeDeum 2017.

A Lovagrend 2017. évi, mindig a Magyarok Nagyasszonya napján, október 8-án megtartott TeDeum-a rendhagyó módon zajlott le. A szentmisét Snell György püspök atya celebrálta, koncelebrált Kiss Róbert atya lovagtársunk.

Rendhagyó volt a szentmise, mert hálaadásunk mellett megünnepeltük annak emlékét, hogy ezer éve Szent István király 10171018-ban alapította az első ispotályokat-zarándokházakat Jeruzsálemtől Esztergomon át Rómáig, bennük szerzetesi közösségekkel. Ezzel új szintre emelte az Egyház segítő szolgálatát. Ebből az alapításból lett II. Géza király jóvoltából 1162-ben a Cruciferi Sancti Stephani Regis. Ezzel a hálaadással kezdetét vette a millenniumhoz kapcsolódó rendi esemény sorozat.

Meghívott vendégeink között jelen voltak a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helyhatóságának és a Johannita Lovagrendnek a képviselői is.

A szentmise elején püspök atya megáldotta rendünk papjainak adományozott stólákat és oltár gyertyákat.

A szentmise végén a jelenlévő vendégek és rendünk tagjai erre az alkalomra készített egy-egy emléklapot és gyertyát kaptak emlékül.

Ezután a Bazilika Mária termében egy szerény agapéra került sor. Ennek elején Nagymesterünk felolvasta Spányi Antal püspök atya erre az alakomra írt kedves üzenetét.

1017 – 2017

unnamedComments are closed.