Megemlékezés az 1848-49 éves Szabadságharc Székely Hadjáratáról Szentegyházán.

Toborzó keretében 2018. október 5-7. közt Szentegyháza és a Felső Homoródi Kistérségi Egyesület megemlékezett XIII. őszi hadjárat keretében az 1848-49 Szabadságharc eseményeiről. A megemlékezésen részt vettek az Erdélyi Huszár csapatokon túl, Magyarországi Huszárok delegáltjai is.  Mintegy 120 lovas huszár, és 25-30 gyalogos vet részt a toborzón.. A megemlékezés 5.-e délután 17 órakor szentmisével kezdődött, a Szentegyházas falúi Római Katolikus templomban. A szentmisén megemlékeztek a hétvégi szavazásról, ami a család védelméről szólt. Párhuzamot vont a Plébános Atya a korábbi harcról ahol a haza védelmében adták az életüket a huszárok. A haza védelme és a családok védelme a mai idők harca, ami kapcsolódik, az elődök harcához, de ma nem karddal és puskával vívják, hanem népszavazással. Ehhez a küzdelemhez hívta a híveket, és kérte a szavazáson a részvételüket. A szentmise után a hadjárat megemlékezett a Város főterén felállított Hősi Emlékmű előtt a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulójáról. A szabadságharc gyilkos leverését követő retorzió 13 Aradi Vértanújáról, és a Batthyányi Miniszterelnök kivégzéséről.  Ezen a megemlékezésen beszédet mondott Szentegyháza huszár Polgármestere, Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Magyarországi Csíkszeredai Konzul. A program a Danis Péter, Pető István, Tóth Péter Fotóiból készült kiállítás megnyitásával, és megtekintésével folytatódott. 20 órától gálaestet adott a Szentegyházi Gyermek Filharmónia zenekara, és a világhírű Gyermek Kórusa, kiegészítve a Szentegyházi Huszárok Férfikarával. A „Gálaestet” Haász Sándor karnagy vezényelte.
A hangverseny közben átadták a 2018-as SZÉKELY KOSZORÚ kitüntetést. A kitüntetést az kaphatta meg, aki ebben az évben kimagasló eredményeket ért el a székelység és a székely huszárok segítésében, eredményeinek megszerzésében.  az idei évben 2018-ban is két huszár érdemelte ki ezt a kitüntetést.
A Székely Koszorú kitüntetés átadását követően került sor a Szent István Lovagrend adományának az átadására.
A laudáció elhangzása után vette át MIHÁLY József huszár kapitány a huszároknak adományozott 2,40 x 1,40 méter nagyságú hadi lobogót. A hadi lobogó annak a NEMZETI TRIKOLÓRNAK egy darabja, amit 2018 március 16.-án a, 1848 Március 15,-i Forradalom emlékére az Andrássy úti megemlékezésen, 1848 igaz Magyar kifeszített  Budapesten a Nemzet Főútján az Operától a Hősök Teréig. Másnap szombaton folytatódott a megemlékezés toborzó beszédekkel, verbuválással Szentegyházasfalu, Szentkeresztbánya, Bányatelep, Pósfalu, Lövéte települések érintésével.
A vonuláson a korábban említett lovas Huszárok, és gyalogosokon túl, 69 számozott szekéren a települések apraja – nagyja, a Szentegyházi Rezesbanda, vitézek, vöröskeresztesek, Hüpörcsös táncosok, huszárlányok, ifjak, hadfiak, és a vendégek kötelezően korabeli ruhákban, népviseletben. Egy-egy szekéren 15-18 ember utazott. A népsokadalmat déli 1 órakor babgulyásra hívták, ami olyan volt, mint a csodás kenyérszaporítás lehetett a hegyibeszéd domb oldalán.  A kétnapos szavazás miatt a folyadékot a „fekete leves”, a kávé, és a borvízforrás biztosította. Miután mindenki jól lakott visszaültünk a szekerekre és tovább hajtottunk, a völgyben és este 7 órára értünk vissza az indulási helyünkre.
Vasárnap közös un. kismise volt Szentegyházasfaluban, és 11 órától gyülekeztünk a Szelterszi Gyakorlótéren, ahol megkezdődött a Harmadik napi népünnepély. Közös megemlékezés kapcsán volt lovasbemutató, céllövészet, nyilazás. A színpadon a népi hagyományokat az erdélyi székely, a magyarországi énekesek és népi táncosok szolgáltatták.  Több kisebb nagyobb csoportokban gyermek, és ifjúsági játékos vetélkedők voltak. Erre a napra már nem csak lovaskocsikkal, és lovon érkeztek a vendégek, hanem távolabbról is jöttek autóval.
Ez a nap igazi székely népünnepélyé vált.
unnamed

 

 

 

 

 Comments are closed.