Kincsek Nőtincsen

Eleget téve Acsay Ákos rendtársunk (Nőtincs polgármestere) meghívásának rendi delegáció vett részt az augusztus 30-i ünnepségen, amelyen Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye új püspöke megáldotta a nőtincsi templom megújult, restaurált belsőjét.
A templomban – a szentélyben és a hajóban – középkori falképeket (freskókat) találtak, melyek minimum 3 különböző időben készültek. Az országos jelentőségű eredményeken felbátorodva az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2017-ben, melyet támogatásra érdemesnek talált a minisztérium, így 2018 nyarán megköttetett a szerződés, és elkezdődött a hajó teljes feltárásának, konzerválásának és helyreállításának munkája. A feltárási és restaurálási munkálatokat Tanka Ágnes, Nagy-Emri Zsófia és Orosz Tibor végezték.

2016 őszén az egyházközség felkérésére festőrestaurátorok falkutatást végeztek templomunkban a műemlékvédelem előzetes engedélyével.

A kutatás alapján, ezt követően pályázatot nyújtott be egyházközségünk a Magyar Kormányhoz. Az elnyert támogatásból valósult meg az elmúlt évben, 2018-2019-ben, a hajó teljes feltárása és a megtalált, 1300-1400-as évek fordulóján festett (azaz közel 700 éves) falképek restaurálása.

A templom festése és a világítás teljes megújítása magánszemélyek adományaiból és az egyház- község saját forrásából, jelentős társadalmi munkával, közösségünk tagjainak aktív támogatásával valósult meg.

A szentély feltárására és restaurálására szintén pályázatot adtunk be, melynek elbírálása folyamatban van. Bízunk a pozitív eredményben, mely Ível további értékes falképek kerülhetnek majd a felszínre, és egyúttal templomunk ismét egységes belső megjelenést kaphat.

A templomba belépve,, bal oldalra fordulva három jelenetet láthatunk:

A három király imádása

Töredékesen látható a betlehemi ház a Szent- családdal,. előtte három ló és két bölcs. Érde­kessége a ritkán alkalmazott lovas ábrázolás.

A köpönyeges Madonna

Szűz Mária széttárja palástját, alatta egyházi, világi személyek, szegények és gazdagok: mindenkinek van hely a Mennyországban. Szemben állva bal oldalon (Mária jobbján) Szent Katalin, balján Szent Ilona látható.

Ismeretlen figurális festmény

Szintén ezen az oldalon két szentelési kereszt is feltárásra és restaurálásra került.

Tovább sétálva, jobb oldalon (elöl) beazonosítatlan figurális festmény: egy széken ülő női alak. A kép értékét különleges szegélyezése adja.

Ezen az oldalon visszafelé haladva a következő kép: a 12 apostol, a középpontban Jézussal. A kép töredezettsége miatt nem lehet biztonsággal megállapítani, melyik jelenet látható: az utolsó vacsora vág}’ mennybemenetel.

Végül egy Szent Lőrinc falkép látható (töredék).

Az ünnepségen dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár üzenetét olvasta fel Gál Tímea osztályvezető.
A helyi egyházközség tagjai Martos György diakónussal az élen aktívan részt vettek a munkálatokban és anyagi támogatással is hozzájárultak a feltáráshoz és a felújításhoz.

https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/izgalmas-kincs-rejtozik-a-600-eves-notincsi-templomban-2437552/

http://notincsiegyhaz.hu/about/

 

unnamedComments are closed.