Hit és tudomány kapcsolatáról a Rend jelöltképzésén

A rendi jelöltképzés 2. előadásán a Nagymester tartott előadást Hit és tudomány címmel.

A címtemplom Mária termében megtartott előadáson kiemelte, hogy a bolygók tanulmányozása és elemzése fontos lépés volt a földi életről kialakuló teljesen új kép megszületésében, amelynek egyik első megfogalmazása volt az ún. GAIA modell. Napjainkban világossá vált, hogy az élet feltételeit a Földön egy igen bonyolult és szabályozott óriás-rendszer, a bioszféra tartja fenn. A bioszféra egységes rendszer és elemei (a fajok) nem egymást legyőzve, hanem egymással együttműködve léteznek, ill. a Föld nem a létért való küzdelem színtere, hanem egy egységesen működő bolygó.

Az élet feltételeit (átlaghőmérséklet, légkör összetétel, óceánok sótartalma, élet számára fontos elemek körforgása stb.) maga az élet tartja fenn bolygónkon, azaz a Föld szabályozott nagy rendszerként működik:

A Föld szabályozottan működik, amit az Élet üzemeltet!

Előadásának végén a Nagymester összefoglalva elmondta, hogy a Föld működésének – és az egész teremtett világunknak a megértése segíthet abban, hogy ne akarjuk rombolni saját létünk egyetlen bázisát, a Földet.

Kutatási alaptevékenység továbbra is a Naprendszer kutatása, tulajdonságainak feltárása, létrejöttének és működésének megértése, hiszen adott a Föld, a Naprendszer, Galaxisunk és az Univerzumunk különlegessége. Ennek a kutatásnak a lényege, hogy a tudományból sosem következett materializmus és a tudomány fejlődését a kereszténység biztosította.

A kereszténység nem filozófia, nem erkölcstan …, hanem Út Istenhez!
unnamedComments are closed.