Hálaadó szentmise a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomában

Bartal Károly Tamás jászóvári premontrei prépostság nyugalmazott apát pappá szentelésének 60. évfordulóján. A felvidéki Karván született plébános Pozsonyban végezte a teológiát, 60 évvel ezelőtt 1958-ban szentelték pappá. 1990-től volt a premontrei rend apátja. Az apát nyugdíjba vonulásig, 2009-ig vezette a közösséget.

Ő volt a 21. Mécs László Szabadegyetem fővédnöke.
Az eseményen felvidéki Rendtársaink delegációja vett részt!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/papszentelesenek-hatvanadik-evfordulojat-unnepelte-felvideki-bartal-karoly-tamas

unnamed



Comments are closed.