Gyergyócsomsfalva 2007

A Szent István kardjának hordozói elkészítettek egy Szent István kard kardmásolatot, melyet hozzáérintettek a prágaicapture-20150410-122120 Szent Vid Székesegyházban őrzött eredeti Szent István Király kardhoz. Ezt az ” érintétett” Szent István kardot a Lovagrendnek adták megőrzésre. Egy többtagú delegáció szállította ki Gyergyócsomafalvára, ahol november 24-én nagymesterünk tartott a műszaki vizsgálataik eredményét ismertető előadást a Szent Koronáról a Köllő Miklós Általános Iskola dísztermében. Már az előadás előtt bemutatták Szent István kardjának Prágában őrzött hű és ereklyésített másolatát.

November 25-én, Krisztus király ünnepén, Tamás József püspök mutatott be szentmise áldozatot. Megáldotta a keresztőrök új zászlóját, Renáta Katalin névre keresztelt egy kislányt, majd a szent-miseáldozat végén a templom előtt 2000-ben elhelyezett Szent István kardja megáldása után érintéssel ereklyésítette azt

– Az ereklyék tisztelete is hozzátartozik egyházi magatartásunkhoz. Bár csak másodlagos ereklye a csomafalvi templom előtt található, Szent Királyunkra emlékeztet, s az iránta érzett megbecsülésünk és szeretetünk kifejezője is kell legyen. Kard szerezte meg e hazát, de őrizze meg a Szent Kereszt, általa a jó Isten. Krisztus király és Szent István maradjanak a mi királyaink. Ez vezessen további utunkon – mondta egyebek mellett a gyülekezet megáldása előtt a püspök.

NAGYMESTERÜNK BESZÉDE:

Barátaim! Testvéreim! Székelyek!

capture-20150410-125446Az Úr kettőezredik és Szent István király koronázásának ezredik esztendejében állítottuk ezt az emlékművet, hogy sem mi, sem utódaink soha el ne feledjék, kik is vagyunk, hova is tartozunk, hogy összetartozunk. Megtiszteltetés volt itt lennünk akkor is, most is, s kötelességünk is, hisz a Szent Király Keresztesei vagyunk. A Szent Királyé, akinek nemzetünk nagyhatalmú őrangyala, Gábor arkangyal a Szent Koronát küldette, s akinek köszönhetjük, hogy azóta a Boldogságos Szent Szűz a királynőnk, s bár nehéz úton járunk, Ő mindmáig megőrzött minket. Igaz, ez hűséget kíván tőlünk! Nehéz hűséget, de igyekszünk. Legalábbis mi, székelyek; legalábbis mi, a Szent Király Kereszteslovagjai, de a Máltai Lovagok is; e kardmásolat-ereklye készíttetői és hordozói is, és még sokan, Istennek hála, sokan. Tart még a hűség, hisz majd féIezer év óta tartjuk fogadalmunkat és minden évben, Pünkösd szombatján Csíksomlyón hálát adunk a Szűz-anyának, a hazaúton énekelve, hogy ”minden nap dicsérünk Téged”. s immár ötven éve megépítettük a messzi nyugati kegyhelyen, Fatimában, ahol a Szent Szűz szegény pásztorgyermekeknek jelent meg éppen 90 éve, az egyetlen ottani kálváriát, a Magyar Keresztutat, a Calvaro Hungaro-t, s jár rajta a magyarok lába azóta is engesztelésül nemzetünkért az első stációtól a Szent István kápolnáig. Van reményünk, biztos reményünk, mert a hűségünk nem enyészett el, ha sokakban meg is gyengült. Mert ha Isten útján járunk, ha az eltévedtek is visszatérnek a templomba, ha újra megszüljük és keresztény magyarnak fel is neveljük gyermekeinket, akkor megmaradunk és szabadok leszünk. Mert az Úr és minden Ő szolgája hűséges és igaz, s ha mi valóban őhozzá futunk, ő bizony megsegít minket. Mindig megsegített eddig is, bár meg kellett és kell capture-20150410-125530szenvedni érte. De hát bármi jóért meg kell szenvedni. Az adja az értékét!

Annak idején, amikor Nabukodonozor király Isten elhagyására, egyetlen Istenként megtagadására akart kényszeríteni három fiatalt, azok kitartottak, hűségesek maradtak. Megmondták, hogy Isten a tüzes kemencéből iskitudja menteni őket, de ha nem tenné is, akkor sem imádnak idegen isteneket, báIványokat. Isten tényleg kimentette őket. De előbb be kellett esniük a tüzes kemencébe. Mert bizonyságát kell adni a hűségnek szabad akaratunkból, az akkor valódi. A mi utunk sem volt és nem is lesz könnyebb. Fontos ezért, hogy ez az emlékmű, Szent Király kardjának e nagy és gyönyörű bronzmása immár ereklye, érintésese ereklye. Mert segít minket, mint a Szűz-anya lábához érintett fűzfaág. Megmaradni hűségben. Megmaradni és kitartani, bármit is hord a széI az alföldeken, akár nyugatra, akár délre, akár keletre nézünk. Nem az a fontos. Ugyanis ha mi hűek vagyunk az Éghez, akkor jön az Ég válasza.

Stefanita lovagként, a Szent Király kereszteseként, és székelyként, ki édesapámtól tanultam a hűséget, kérlek titeket, el ne hagyjátok Isten útját. Semmiért. Mert nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és a mammonnak. Ha a pénz, a megvehetők után futunk elfeledve a templomot, a halál lesz a bérünk. Ez így van nagyban is. Aki ugyanis eddig megszállóként a földünkre tette a lábát, az mind eltűnt vagy kicsinykévé vált. Nincs már mongol birodalom, de török sem, meg osztrák sem, meg szovjet sem. Nekünk meg Gyímesbükk Gyímesbükkön van, s ha őseink éppen Csomafalva felé járnának, el tudnák olvasni, hol is vannak. Mert ott áll a táblán a mi írásunkkal is, mely régebbi a latinnál.

Ősi könyörgésünk, amely legutóbb Kassán csendült fel a múlt szombaton, Árpádházi Szent Erzsébet évét zárva ott, hogy ”Isten, hazánkért térdelünk elődbe! …”
Ne feledjük, hogy mi a vége, mi a segítség feltétele, mint a bűnbocsánatnak az őszinte és igaz megbánás: ”Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, / Hazánkat így mentsd meg.”
Gyergyócsomafalván, az Úr 2007 és Szent István király koronázásának 1007.esztendejében,

november hó 25. napján, vasárnap

Dr. Ferencz Csaba CSR,
a Cruciferi Sancti Stephani Regis  nagymestereComments are closed.