A kereszténység jelentése összetartozás: Doroszló Szentkúti búcsú

Kisboldogasszony ünnepére ahogy ez már majd 900 éve szokás, több ezer zarándok látogatott el  Doroszló-Szentkútra. Az Eucharisztia az úton levő embernek szóló ajándék témájú ünnepi zarándoklat szeptember 7- én a zarándokok érkezésével, gyónási alkalommal, bűnbánati liturgiával, esti dicsérettel vette kezdetét. A zarándokokat ft. Verebélyi Árpád főesperes, a kegyhely igazgatója fogadta és köszöntötte.  Az előesti misét Böjte Csaba ofm ferences rendi szerzetes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója vezette. Böjte Csaba a prédikációban kiemelte: ”A kereszténység összetartozást jelent, amelynek Szűz Mária és Szent József összetartozásából kell táplálkoznia, Máriás lelkülettel felvállalva életfeladatainkat, mindennapi kötelezettségeinket. Fontos dolog, nemzettársainkkal, embertársainkkal közösséget alkotva bátran szembenézni az élet kihívásaival, a keresztény értékek szellemében haladni az isteni gondviselés útján. A Szűzanyában éppen ez a szép, hogy mindig vállalja a problémákat. Az angyal, amikor köszöntötte Názáretben, akkor igent mert mondani, nem tudta, hogy mire, de vállalta a feladatot. Azt látom, hogy a mai ember könnyen kibújik a probléma alól, ám nehéz bejutni a mennyek országába annak, aki nem vállalja a mindennapi állapot béli kötelességét, feladatait.”

A búcsú erősíti a nemzeti identitásunkat, kulturális hagyományainkat, értéket képvisel – emelte ki Kiss-Rigó László, Szeged-csanádi megyéspüspök a 8.i ünnepi püspöki nagymisén. Kisboldogasszony napja Szűz Mária születésének ünnepnapja. Az ünnep a hívők számára erőt ad a mindennapi küzdelmekhez, megerősödést a Krisztussal való kapcsolatban, a keresztényi élet hivatásában.
„A keresztény közösségben minden ünnep forrása Jézus halála és föltámadása az Eucharistia ünneplése, ez az, ami igazából erőt ad mindenkinek, az ő kegyelme adott erőt Máriának is, hogy példaértékűen, hősiesen keresse Isten akaratát és így találja meg a boldogságát, nekünk ez a példa és ez a követendő.”
Az ünnepen részt vettek délvidéki és budapesti Rendtársaink.

unnamed

 Comments are closed.